vorige pagina

De Herv Kerk te Ingen: St Lambertuskerk

 

De Hervormde Kerk, Kerkpad 2, is een laat-gotische driebeukige pseudobasilicale kerk, voorzien van een hoger vijfzijdig gesloten koor met zijkapel en een ingebouwde toren met vier geledingen, met ingesnoerde spits. De onderbouw van de toren verrees in de 14de eeuw; het koor in de 15de eeuw. Het huidige schip kwam kort na 1494 tot stand, waarbij in de oostmuur tufsteen behouden bleef van een eenbeukig voorganger uit de 12de of 13de eeuw.

Bij de vergroting van het schip heeft men de toren ingebouwd en verhoogd. De kapel aan de zuidzijde van het koor is 16de eeuws. De kerk is in 1949-'52 en 1968-'69 gerestaureerd. Het interieur wordt gedekt met netgewelven. De gewelf en muurschilderingen, die kort na 1494 zijn aangebracht, tonen een rankenversiering met enkele heiligen en de Annunciatie.

Tot de inventaris behoren een zandstenen doopvont [11de-12de eeuw] zes rijk gebeeldhouwde grafzerken [16-17de eeuw], een door Willem Rijckszoon vervaardigde preekstoel [1672], twee rouwborden [1662 en 1670] en een door de firma E.F. Walcker&Co gebouwd orgel, 1901.

 

Bron: Monumenten in Nederland. Jaar 1999.

Uitgever: Rijksdienst voor monumentenzorg - Zeist /Waanders Zwolle.