naar vorig

   

 

Onderdrukking & Bevrijding,

Een tentoonstelling over miskende Helden.

 In het Huis van Compassie, tevens Nijmegen stad van Compassie, komt vanaf 8 mei tot 30 juni 2017, een tentoonstelling uit Duistland, die de naam draagt: ‘Onderdrukking en Bevrijding’ ook wel; Heldhaftig weglopen genoemd. Start van de tentoonstelling is 8 mei, in het Huis van Compassie (bekend als De Haard) Groenestraat 170 6531 HW Nijmegen. Tentoonstelling van maandag tot donderdag, van 9.00 tot 17.00 uur.

Het is een expositie met beeldende foto’s en tekstfragmenten van jonge Duitsers, die in de jaren van het nazi-regime 1932-1945, zich ‘heldhaftig’ verweerden tegen de nazi doctrine. In die zin dat vele duizenden Duisters, weerstand hebben geboden tegen de oorlog/machinerie van Hitler, en meestal met de dood tot gevolg.

 De ‘aandacht’ die deze tentoonstelling van ons vraagt, is betrekkelijk nieuw als het om dit type van Helden gaat. Het gaat om mensen die ‘dienstweigeraars’ werden genoemd, en ook waren er onder hen ‘deserteurs’, omdat velen van hen weigerden koelbloedig ‘mensen’ dood te schieten die niets hadden misdaan. Zij weigerden in te gaan op het bevel van hogere superieuren, militairen in hogere rang. De moed en de vastberadenheid van deze mensen dienen ons ten voorbeeld ook vandaag de dag. Zij, worden door deze expositie uit de vergetelheid gehaald. En dat is een goede zaak, omdat we vandaag de dag in een tijd leven, dat er ook van ons moed wordt gevraagd. Opdat wij ons kritisch blijven opstellen, of kritiek gaan uitspreken tegen de vele geweldsprikkels in onze maatschappij dat door de massamedia wordt gevoed, dat terroristische anarchie in de hand werkt. Waarin veel verborgen activiteit plaats vindt, dat jonge mensen aanzet tot destructie en terreur. Agressieve prikkels waartegen nauwelijks of te weinig, weerstand of kritiek wordt geleverd.

 Het nazi-regime in Duitsland, heeft zich in ongeveer 10 a 12 jaar kunnen ontwikkelen, door een velerlei aan factoren; zoals politieke verdeeldheid, werkloosheid en armoede. Daar heeft zich een kleine fanatieke groep, door bluf, grootspraak in fascistische taal, zich kunnen laten vermenigvuldigen tot een overheersende massa beweging, dat een heel volk in zijn ban kreeg. Naar mijn mening is vandaaruit een verband te leggen naar onze tijd. De agressie en geweldsprikkels die heden ten dage, al bijna als normaliserend worden ervaren, via de Media, zijn al op velerlei manieren binnen onze samenleving/maatschappij zodanig actief, dat het om een tegenbeweging in ons denken vraagt.

 Het initiatief om deze tentoonstelling te realiseren, is dan ook gebaseerd op het idee om een bijdrage te leveren aan ‘bewustwording’, bewustwording betreffende het gegeven, dat ook aan ons een vorm van heldhaftigheid kan worden gevraagd. Niet door ons leven op te offeren, maar wel om onze stem te verheffen, wanneer dat door omstandigheden van ons kan worden gevraagd. 

 De initiatiefnemer van deze tentoonstelling is: Anthoon Budel. info: a.budel1@chello.nl

Openingstijden Huis van Compassie ma t/m do: 9.00 tot 17.00 uur.

Groepen op afspraak, info:

Huis van Compassie; 024-3228480 of mail; info@huisvancompassienijmegen.nl

Rondleiding: Anthoon Budel; 06-483391146 of mail; a.budel1@chello.nl

Wat en waar is het huis van Compassie?

 www.lalucas.nl/huiscompassie.htm