vorige pagina

IMPRESSIE PUBLIEKSDAG 30 MEI 2016

De Publieksmiddag van Nijmegen Stad van Compassie heeft op zondag 29 mei 2016 plaats gevonden. In de Wijkfabriek, Fuchsiastraat 10 (Buurtcentrum de Driesprong in de Wolfskuil) te Nijmegen van 14.00 tot 17.00 uur

Op 29 mei presenteerden zij tientallen Nijmeegse initiatieven die met compassie hun werk doen en zich verbonden voelen met ‘Nijmegen, stad van Compassie’, dat deden zij aldaar, gezamenlijk in de ruimten van de Wijkfabriek. Alle Nijmegenaren waren welkom. Ook konden zij die middag nader kennis maken met de compassiegedachte en de compassiebeweging.

Het was een informatiemarkt van Nijmeegse organisaties en initiatieven die actief zijn op terrein van o.m. mantelzorg, buurt- en wijkwerk,  gezondheidszorg, hobby en vrije tijd, en religieuze betrokkenheid.

 

Klik hier op de pagina voor een foto impressie! 

NIJMEGEN STAD VAN COMPASSIE – HUIS VAN COMPASSIE.

Uit de Wijkfabriek, een korte impressie: over de kennismakingsmiddag met het publiek van, “Nijmegen stad van Compassie”, voor geďnteresseerde mensen uit Nijmegen.

Compassie en vrede, hebben met elkaar van doen, in de zin van mededogen en gerechtigheid. Beide begrippen vragen voortdurend onze aandacht, met de uitnodiging; aan deze begrippen in ons leven gestalte en vorm te geven. En uit te dragen op de plaatsen waar wij ons bevinden, aan de mensen die wij ontmoetten.

Dit kan bijvoorbeeld in Nijmegen Stad van Compassie - Huis van compassie. En Hobbycentrum Nonnendaal, Huis van Compassie, Raad voor Levensbeschouwing en religie, en vele anderen, zij vinden dat een velerlei aantal initiatieven, in Nijmegen belangrijke schakels zijn voor compassie, mededogen, saamhorigheid en sociale betrokkenheid, als het om ontmoeting, en verbindende processen, en rekening houden met elkaars belangen, gaat. Vele onderscheidende initiatieven over vrede, gerechtigheid en mededogen, hebben zich ook in Nijmegen ontwikkeld, en vragen onze aandacht, en dat is een goede zaak. Die initiatieven zijn impulsen, om als menselijke samenleving beter en mooier te kunnen gaan functioneren, samen te werken en rekening houden met elkaar, de ander, de groep of in samenlevingsverband.

Het reilen en zijlen van onze samenleving, kunnen we namelijk niet alleen overlaten aan de overheid, en kerkelijke instituten, of maatschappelijke instellingen. Daar zullen ook wij ‘burgers van dit land’ ook aan mee ‘dienen’ te werken, en daarvoor zijn de boven aangeduide initiatieven, de één   kort bestaand, de ander langer geleden ontstaan, goede voorbeelden van. Zijn daar goede handreikingen voor. Waarbij mensen van allerlei pluimage zich kunnen aansluiten, aan mee kunnen doen, of ondersteuning geven. Ieder vanuit zijn of haar kunnen, talenten of gaven.

Dat zou een goede zaak zijn, als meer mensen zich erbij zouden willen aansluiten. Al deze initiatieven kunnen goed naast elkaar bestaan, ja zelfs, elkaar aanvullen door ieders specifieke kwaliteiten. Waardoor het begrip ‘Nijmegen Stad van Compassie’ een zichtbaar boegbeeld zou kunnen worden voor onze stad en ons land.

La Lucas – Anthoon Budel

De Vredes Koffer

Nijmegen

  www.lalucas.nl