vorige pagina

DE VREDESWEEK van 2016

Al 47 jaar doe wij in Nederland een Vredesweek, om te bezinnen, te vieren, en elkaar uit te nodigen, hoe we vrede kunnen behouden of te voorkomen dat vrede door oorlogen word verstoord. Ieder jaar een ander thema zoals: de wapens de wereld uit, en; vechten voor vrede, tot ‘vrede verbindt’. MAAR: gedenken en herdenken is niet genoeg, we zullen ook aan vrede moeten doen! ‘Werken aan vrede’ is iets wat ieder van ons kan doen, en het mooie daarvan is, dat ieder dat ook ‘kan’ naar eigen vermogen. Je hoeft er namelijk niet voor gestudeerd te hebben.  

Dat geldt voor iedere burger in dit land.

Vrede moet je doen.

Vrede maak je samen.

Niemand is tegen vrede. Maar wat doen we, zetten we ons ook in voor vrede? Doen we iets aan oorlogen veraf, doen we iets aan geweld dichterbij, tegen kinderen, tegen vrouwen, tegen weerloze burgers? Wat kun je eigenlijk doen? Op 21 september stonden deze vragen centraal in de Vredesweek. Je kan stil staan bij oorlog en vrede, veraf, maar ook dichterbij. Hoe het was vroeger, maar beter toch hoe het nu is, in je eigen dorp, stad of land. In je eigen wijk, op het werk en thuis of in de buurt.

 

“OPENING VREDESWEEK 2016”

Zaterdag 17 september 19.30 uur

Bouwen aan vrede!

= VREDE VERBINDT =

 

Rondom de vredesvlam, op het bordes van het Titus Hof bij de Titus Brandsma Memorial in Nijmegen. Religieus of niet religieus, iedereen van jong tot oud was welkom.

Op zaterdag 17 september opende de vredesweek met een bijeenkomst waarbij mensen stil stonden bij de onontkenbare realiteit: aan vrede moet nog hard gewerkt worden. De wereld kent immers nog talloze plekken waar helaas het tegenovergestelde van vrede heerst. Waar nog met man en macht gebouwd moet worden aan vrede. Ook dat werd in de Vredesweek in Nijmegen niet vergeten.

Juist aan het begin van de vredesweek stonden we daar bij stil, met de overweging: Bouwen aan vrede, ja graag!  

Aan vrede moeten we bouwen, samen!

De bijeenkomst begon om 19.30uur, buiten, rondom de wereldvredesvlam, bij het Titus Brandsma Memorial, en met muziek. Na een welkomstwoord was er een stiltemoment voor allen die leven in onvrede en chaos, temidden van oorlog en geweld. Daarna ontstak de vredesambassadeur Masoud Rahaee de vredesvlam. Diverse vertegenwoordigers van religieuze en levensbeschouwelijke stromingen hebben hun gedachten over vrede met ons gedeeld. Terwijl ondertussen, met een bijzondere vorm van symbolisch handelen, duidelijk wordt gemaakt, hoe we allemaal bouwen aan vrede. Masoud stapelde met enkele kinderen een begin van een stenen bouwwerkje op.

Wandelen naar de Vredeskapel  

Aan het einde van de bijeenkomst zijn we, na het slotwoord, samen vertrokken naar de Valkhofkapel om daar de vredesvlam te overhandigen aan de Walk of Wisdom. De Valkhofkapel werd daarmee de Vredeskapel: hier hebben de hele week activiteiten plaatsgevonden in het kader van vrede.  

Vrede verbindt!

Als vrede geen vrede blijk, omdat wij ons van buiten en van binnen wapenen ...

Laten we dan terugkeren naar het begin van vrede, de ene hand, die,

wederzijds, aarzelend maar hoopvol, naard de ander reikt ...

 

Hierna volgen enkele foto’s van de bijeenkomst, in nabijheid van de Vredes Vlam:

 

 HET VREDESPAD IN MUSEUMPARK ORIËNTALIST

BIJ NIJMEGEN [HEILIGE LANDSTICHTING].

Zondag 18 september 2016.

Het welkomstwoord werd gedaan door de directeur van Oriëntalis. De opening van het Vredespad werd voltrokken door de loco-burgemeester Hr. Thijssen van Berg en Dal.

Halverwege het pad werden de mensen geconfronteerd met foto's op ronde borden, die aan de bomen waren bevestig, samen indrukwekkende rijen vormend.

Aan het eind van de bomenrij was er een open veld, waar een bijzonder boeiend tafereel werd uitgevoerd door het theaterwerkstuk: Mag ik je iets vragen, en een Identity Party, een podium waar jonge vluchtelingen met artistieke talenten hun eigen visie op identiteit uitbeeldden.

Een veelheid aan kunst en projecten die vertoond werden van samenwerkende jonge kunstenaars en vluchtelingen bleven een uitdaging voor de organisator van het Vredespad; Masoud Rahaee, ooit zelf een vluchteling uit Afghanistan. 

Hieronder een foto impressie van de vredesdagen:

Bij de Vredesvlam op het Titushof:

         

         

 

Bij het Vredespad in Oriëntalis:

         

       

     

Vrede verlangens van vandaag, de drie winnaars van de vredesvraag:

   

 

De vredesboodschap op het vredespad 2016:

Vrede moet je doen - Vrede maak je samen ...

Samen aan vrede doen ... Is, elk moment van de dag, je afvragen,

wat heb ik gedaan om 'vrede' te bewaken; in huis, buurt, straat of stad.

Je hoeft er niet voor gestudeerd te hebben!

Wat je er voor nodig hebt is; moed, geduld, respect, vertrouwen hebben in de ander,

en er in geloven dat jij het kunt.

 

     

 

Uitvoering: 'Mag ik je iets vragen'?

                 

Activiteit: 'Identity Party':

       

Vijvertje Oriëntalis

Programma Vredesweek en het Oriëntalis Vredespad ...